Τιμοκατάλογος

STRAD.RC – Φορείς Οπλισμένου Σκυροδέματος

Προγράμματα Οπλισμένου Σκυροδέματος
 
STRAD.RC base
Περιλαμβάνει: STRAD (Χωρικό Πλαίσιο Ο.Σ.) + CAD (Ξυλότυποι και λεπτομέρειες υποστυλωμάτων) €1845.00
PLUS
Δυναμική – φασματική ανάλυση €275,00
PROM
Κατάλογοι – Αναπτύγματα οπλισμών €145,00
DOK
Αναπτύγματα δοκών €440,00
FEA
Επίλυση με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία €1025,00
PLATE
Επίλυση-Σχεδιασμός πλακών με επιφ. Πεπ. Στοιχεία, Κοιτόστρωση €440,00
D-CIVIL
High Performance FEA Solver €2000,00
NOMOS
Ενσωματωμένη Νομοθεσία – Κανονισμοί €240,00
PROFESSIONAL
Ωθ. Γαιών, Ξύλινα, Μεταλλικά, Φερουσα Τοιχοποιία, Κλίμακες €390,00
STREN
Ενισχύσεις κτιρίων €1450,00
PUSH OVER
Υπερωθητική Ανάλυση €490,00
EC2
Ευρωκώδικας 2 €300,00
 
Ολοκληρωμένες λύσεις Προγράμματος Οπλισμένου Σκυροδέματος (Πακέτα)
 
STRAD.RC Standard
Περιλαμβάνει: STRAD.RC Base + PLUS + PROM + DOK + NOMOS €2250,00
STRAD.RC Analysis
Περιλαμβάνει: STRAD.RC Base + PLUS + FEA + PLATE + NOMOS €2890,00
STRAD.RC Construction
Περιλαμβάνει: STRAD.RC Base + PLUS + PROM + DOK + NOMOS + PLATE €2400,00
STRAD.RC Total Professional
Περιλαμβάνει: STRAD.RC Base + PLUS + PROM + DOK + NOMOS + FEA + PLATE + PROFESSIONAL €3780,00
STRAD.RC Force
Περιλαμβάνει: STRAD.RC Base + PLUS + STREN + PUSH OVER €3450,00
STRAD.RC Full Package
Περιλαμβάνει: STRAD.RC Base + PLUS + PROM + DOK + NOMOS + FEA + PLATE + PROFESSIONAL + STREN + PUSH OVER €4500.00
 

Strad.STEEL – Φορείς από Χάλυβα

MELH
Χωρικό Πλαίσιο, Δυναμική Ανάλυση, Σχεδιασμός Μελών, Θεμελίωση €890,00
KOMBOS-CONNECT
Κόμβοι ζευκτών, Πλαισίων με πεπερ. στοιχεία €1550,00
SXEDIO-STEELPLOT
Παραγωγή σχεδίων σε αυτόνομο IntelliCAD €790,00
PreSTEEL
Περιγραφή – Φόρτιση τυποποιημένων κατασκευών €450,00
 
Ολοκληρωμένες λύσεις Προγράμματος Μεταλλικών Κατασκευών (Πακέτα)
 
Strad.STEEL Plus
MELH + KOMBOS-CONNECT €2200,00
Strad.STEEL Full Package
MELH+KOMBOS-CONNECT+SXEDIO-STEELPOLOT+PreSTEEL €2650,00
 

Strad.Hydro

 
Strad.HP
Ορθογωνική και Πολυγωνική κάτοψη €550,00
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Κολυμβητήρια Ολυμπιακών διαστάσεων €880,00
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Ορθογωνική & Κυκλική Κάτοψη €585,00
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
Ορθογωνική & Κυκλική Κάτοψη, με χωρίσματα €880,00
Strad.Hydro Full Package €1760,00
 
 

Αναβαθμίσεις και Επεκτάσεις

 
Προιόντα Μη συνδρομητές Συνδομητές
 
Strad αναβάθμιση του interface σε νέο IntelliCAD €275,00 €145,00
 
Professional (Ωθ.γαιών,κλίμακες,έλεγχος Μεταλλικών,Ξύλινων,Φέρουσας τοιχοπιίας) στο Strad.RC €740,00 €390,00
 
Strad.RC-Τροποποιήσεις ΕΑΚ(ΕΑΚ2003) €275,00 €145,00
 
Νέο Module Strad EC2 (για τους κατόχους του Strad.RC) Μόνο συνδρομητές €200,00
 
Ανάλυση ευασισθησίας (για τους κατόχους του FEA) Μόνο συνδρομητές Δωρεάν
 
PreSeismic Προσεισμικός Έλεγχος €950,00 €650,00
 
Stren Ενισχύσεις (για τους κατόχους του Strad.RC) €1750,00 €1450,00
 
Steel αναβάθμιση σε Nέο Περιβάλλον Strad.Steel Μόνο συνδρομητές €350,00
 
PreSTEEL €750,00 €450,00
 
SteelPLOT (για τους κατόχους του SXEDIO) €550,00 €385,00
 
CONNECT (για τους κατόχους του STEEL) €1100,00 €820,00
 
PESSOS αναβάθμιση σε Strad.PESSOS €350,00 €190,00
 
POLYPISINA αναβάθμιση σε Nέο Περιβάλλον Strad.ΗP Mόνο συνδρομητές €180,00
 
STRUDL ver.30 Full Package (Ειδική προσφορά) €3990,00 €3450,00
 
STRUDL ver.30 (Συνδρομή) Μόνο συνδρομητές Δωρεάν
 
STRUDL ICAD.MENU (IntelliCAD based interface) €350,00 €275,00
 
STRUDL ΕC2/8 (EAK+ΕΚΩΣ) Mόνο συνδρομητές €500,00
 
STRUDL ΕC2/8 (EAK+ΕΚΩΣ)+Παραγωγή Σχεδίων Mόνο συνδρομητές €750,00
 
 
 

Άλλα Στατικά Προγράμματα

 
GT.STRUDL Full Package
Γενικό πρόγραμμα Πεπερασμένων Στοιχείων €3990,00
Strad.PESSOS
Φέρουσα Τοιχοποιία με πεπερ. στοιχεία €615,00
TIMBER
Φορείς από Ξύλο €650,00
TOIXOS
Τοίχοι Αντιστήριξης €245,00
SMART
‘Εμπειρο Σύστημα Προμελέτης €275,00
PRESEISMIC
Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων €950,00
PreSTEEL
Τυποποιημένες Κατασκευές από Χάλυβα €790,00
CONNECT
Μεταλλικές Συνδέσεις με πεπ. στοιχεία, σχεδίαση €790,00
SteelCAD
Σχεδίαση μεταλ. συνδέσεων σε αυτόνομο IntelliCAD €450,00
 

Γεωτεχνικά GEO 5

 
Τοίχος Πρόβολος (Cantilever wall)
Επίλυση και διαστασιολόγηση τοίχου πρόβολου €450,00
Τοίχος Βαρύτητας (Gravity Wall)
Επίλυση και διαστασιολόγηση τοίχου βαρύτητας €450,00
Τοίχος με συρματοκιβώτια (Gabion Wall)
Επίλυση εγκιβωτισμένου τοίχου με συρματοκιβώτια €450,00
Κρηπιδότοιχος (Prefab Wall)
Επίλυση και διαστασιολόγηση κρηπιδότοιχου €450,00
Masonry Wall
Verification of reinforced masonry wall (AS 3700) €450,00
Πασσαλότοιχοι I (Sheeting design)
Σχεδιασμός κατασκευών αντιστήριξης και πασσαλότοιχων €450,00
Πασσαλότοιχοι ΙΙ (Sheeting check)
Επίλυση πασσαλότοιχων (εξαρτώμενες από τις ωθήσεις γαιών) €620,00
Ενισχύσεις πρανών (Nailed slopes)
Επίλυση κατασκευών οπλισμένων με καρφιά €450,00
Τοίχος με ακρόβαθρο (Abutment)
Έλεγχος βάθρων γεφυρών €540,00
Ευστάθεια πρανών (Slope stability)
Ανάλυση ευστάθειας πρανών €620,00
Rock stability
Stability analysis of rock slopes €620,00
Πεδιλοδοκός (Spread footing)
Σχεδιασμός και επίλυση πεδιλοδοκού €540,00
Πάσσαλοι (Piles)
Επίλυση ενός πασσάλου €540,00
Mικροπάσσαλος (Μicropile)
Επίλυση μικροπασσάλου €450,00
Πάσσαλοι CPT (Piles CPT)
Επίλυση πασσάλων CPT €540,00
Beam
Beam on elastic subgrade €450,00
Plate
FEM analysis of foundation and floor slabs (Reinforcement, DXF import-export) €1300,00
Καθιζήσεις (Settlement)
Εδαφικές καθιζήσεις προκαλούμενες από επιφόρτιση ή αλλαγή του υδροφόρου ορίζοντα €450,00
Ground loss
Settlement above tunnels + prediction of building damage €1070,00
Ωθήσεις γαιών (Earth pressures)
Ανάλυση ωθήσεων γαιών €450,00
FEM
Modelling of geotechical problems by FEM analysis €2350,00
Tunnel
Extension of program FEM – analyses of tunnel €2350,00
Terrain
Digital model of terrain €1200,00
2D DXF import-export
DXF import-export for Slobe Stability, FEM and Settlement programs €130,00
Output Languages
Additional output language for each program (english, spanish, portuguese, slovak, greek, polish, hungarian, romanian, czech) €90,00
 
Πακέτα
 
GEO Package PRO
Όλα τα προγράμματα (Έκπτωση 38%) €10700,00
GEO Package Analytical + FEM
Όλα τα προγράμματα εκτός από Tunnel, Ground loss (Έκπτωση 36%) €8900,00
*GEO Package Analytical *
Όλα τα προγράμματα εκτός από FEM, Tunnel, Ground loss (Έκπτωση 34%) €7600,00
GEO Package EDU
Εκπαιδευτική έκδοση όλων των προγραμμάτων για εκπαιδευτικά ιδρύματα (απεριόριστος αριθμός αδειών χρήσης) €780,00
 
Ειδικές τιμές για πολλαπλά πακέτα εφαρμογών GEO 5:
 
3-4 εφαρμογές: Έκπτωση 5%
5-8 εφαρμογές: Έκπτωση 10%
9-11 εφαρμογές: Έκπτωση 15%
12-14 εφαρμογές: Έκπτωση 20%
15-19 εφαρμογές: Έκπτωση 25%
περισσότερες από 20 εφαρμογές: Έκπτωση 30%
 
Ειδικές τιμές για πολλαπλές θέσεις εργασίας GEO 5:
 
Άδεια για δεύτερη θέση: Έκπτωση 60%
Άδεια για 3η-5η θέση : Έκπτωση 40%
Απεριόριστος αριθμός θέσεων: 3 φορές η αξία της αντίστοιχης εφαρμογής
Λειτουργία μέσω δικτύου:
1 θέση εργασίας: 1,5 φορές η αξία των εφαρμογών
2 θέσεις εργασίας: 2,4 φορές η αξία των εφαρμογών
3 και άνω θέσεις εργασίας: 3 φορές η αξία των εφαρμογών
 
Κλειδιά GEO 5:
 
Τοπικό κλειδί (1 υπολογιστής): €50,00
Δικτυακό κλειδί (μέχρι 10 χρήστες): €80,00
Δικτυακό κλειδί (μέχρι 50 χρήστες): €120,00
 

Σημειώσεις

 • Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
 • Έκπτωση 25% για νέους μηχανικούς (έως 3 χρόνια από την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος) σε όλα τα προγράμματα πλην των GT.STRUDL και GEO 5.
 • Με την αγορά προγραμμάτων παρέχονται:
  • CD εγκατάστασης.
  • Hasp (συσκευή ασφαλούς λειτουργίας).
  • Αναλυτικοί οδηγοί χρήσης.
  • CD εκμάθησης του προγράμματος για το STRAD.
  • Τρεις ώρες δωρεάν βασική εκπαίδευση στα γραφεία μας για το STRAD και δύο ώρες για το STEEL.
  • Τρίμηνη δωρεάν υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00π.μ. – 7.00μ.μ. (τηλεφωνική, με fax και με e-mail).
  • Τρίμηνη δωρεάν προμήθεια ενημερώσεων-συμπληρώσεων των προγραμμάτων.
 • Δυνατότητα προμήθειας νέων εκδόσεων σε τιμές συνδρομητή.


Προηγούμενη σελίδα: Toixos
Επόμενη σελίδα: Φόρμα Επικοινωνίας