Νομοθεσία

03/18/04
Κατηγορία: Νομοθεσία

Διευκρινήσεις σχετικά με τα πρόσθετα σχόλια για τα τοιχώματα που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ-781/Β/18-6-03. Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του `Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, ΕΑΚ 2000' (κατακόρυφα στοιχεία που χαρακτηρίζονται σαν τοιχώματα, ελάχιστες διαστάσεις)

09/02/03
Κατηγορία: Νομοθεσία

Κοινοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων, α) Αποφ-Δ17α/113/1/ΦΝ275/03 (ΦΕΚ-1153/Β/12-8-03 ), β) Αποφ-Δ17α/115/9/ΦΝ275/03 (ΦΕΚ-1154/Β/12-8-03).

08/06/03
Κατηγορία: Νομοθεσία
Δημοσίευση της τροποποίησης διατάξεων του ``Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ 2000'' λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας
07/07/03
Κατηγορία: Νομοθεσία
Διευκρινήσεις σχετικά με τα πρόσθετα σχόλια για τα τοιχώματα που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ-781/Β/18-6-03. Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του `Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, ΕΑΚ 2000' (κατακόρυφα στοιχεία που χαρακτηρίζονται σαν τοιχώματα, ελάχιστες διαστάσεις)
06/01/03
Κατηγορία: Νομοθεσία
Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του ``Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, ΕΑΚ 2000''
03/01/02
Κατηγορία: Νομοθεσία
Εφαρμογή διατάξεων του ΕΑΚ 2000 και ΕΚΩΣ 2000 στα έργα του Δημοσίου Τομέα.
08/01/01
Κατηγορία: Νομοθεσία
Εφαρμογή του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ 2000) και του Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή 'Εργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000).
12/01/00
Κατηγορία: Νομοθεσία
Παράταση προθεσμίας για την έναρξη εφαρμογής του ΕΑΚ 2000 και του ΕΚΩΣ 2000. Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 Ελληνικός Κανονισμός απο Ωπλισμένο Σκυρόδεμα 2000
06/01/00
Κατηγορία: Νομοθεσία
Δημοσίευση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού 'Εκδοσης 2000 (ΕΑΚ 2000 Ισχύς).

Προηγούμενη σελίδα: Δημοσιεύσεις
Επόμενη σελίδα: Forum