Δημοσιεύσεις

02/01/10

16ο Συνέδριο Σκυροδέματος


Η επιτυχημένη συμμετοχή της 4ΜVK ως εκθέτης στο 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος συνδυάστηκε με τη συμμετοχή των μελών και των συνεργατών της στις επιστημονικές διεργασίες του συνεδρίου. Παραθέτουμε τις ανακοινώσεις που πραγματοποιήθηκαν από μέλη και συνεργάτες της εταιρείας.
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Πειραματική μελέτη απόκρισης εγκαρσίου οπλισμού υποστυλώματος-δοκού υπό δυναμική φόρτιση
Διερεύνηση αιτιών αστοχίας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος μέσω ανάλυσης ευαισθησίας
Συγκριτική μελέτη τυπικών κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος με το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159
Συγκριτική Μελέτη τυπικών κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος με τον Ευρωκώδικα 2 και τον ΕΚΟΣ2000 Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίμηση του σεισμικού κίνδυνου στην Κύπρο Προσομοίωση ανελαστικής συμπεριφοράς κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με θεώρηση διατμητικών παραμορφώσεων

^ Αρχή

Προηγούμενη σελίδα: Αντιπρόσωποι
Επόμενη σελίδα: Νομοθεσία