Δημοσιεύσεις

09/04/09

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς


Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο τρόπος ελέγχου προγραμμάτων ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών. Συγκρίνονται αποτελέσματα επιλύσεων “με το χέρι” με αυτά που προκύπτουν από λογισμικά που αναπτύσσονται από τις εταιρείες 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικού Μηχανικού (STRAD) και Georgia Institute of Technology (GT.STRUDL) καθώς και από το λογισμικό SAP2000. Δίνεται έμφαση στην ακρίβεια των προσομοιωμάτων και στην θέσπιση διαδικασιών ώστε ο έλεγχος της ορθότητας να γίνεται από τον ίδιο το Μηχανικό και όχι από κάποιο τρίτο πρόγραμμα, το οποίο κανείς δεν εγγυάται ότι είναι απαλλαγμένο σφαλμάτων.
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Α. Γ.,ΒΑΔΑΛΟΥΚΑΣ Γ. Ν., ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ Λ. Γ.
3o Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής, 5-7 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα
[PDF]

Προηγούμενη σελίδα: Αντιπρόσωποι
Επόμενη σελίδα: Νομοθεσία