Δημοσιεύσεις

09/04/09

Ανάλυση κόμβων μεταλλικών κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Από την τοπική στην καθολική θεώρηση


Στην εργασία αυτή γίνεται παραμετρική προσομοίωση των κόμβων μεταλλικών κατασκευών με διαφορετικές τοπικές (local) και καθολικές (global) θεωρήσεις. Εξετάζεται η συμβατότητα των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των κόμβων με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του υπολοίπου φορέα.
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Αριστείδης Γ. Παπαχρηστίδης, Γεώργιος Μαρούλης, Όλγα Καπετάνου
6o Συνέδριο Μεταλλικών κατασκευών, 2-4 Οκτωβρίου 2008, Γιάννενα
[PDF]

Προηγούμενη σελίδα: Αντιπρόσωποι
Επόμενη σελίδα: Νομοθεσία