Δημοσιεύσεις

09/04/09

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα


Στην παρούσα εργασία μελετάται το διαθέσιμο «q», δείκτης συμπεριφοράς, για κτίρια της Αθήνας που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν μεταξύ 1971-1979
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Ε.Μ. Παγώνη, Α. Παπαχρηστίδης, Α. Μ. Παγώνη
15o Συνέδριο Σκυροδέματος, 25-27 Οκτωβρίου 2006, Αλεξανδρούπολη
[PDF]

Προηγούμενη σελίδα: Αντιπρόσωποι
Επόμενη σελίδα: Νομοθεσία