Δελτία Τύπου

11/17/08

Συμμετοχή της 4Μ-VK στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας 5-7 Νοεμβρίου 2008 στο ξενοδοχείο Caravel. Συμμετείχαν 1280 σύνεδροι που παρακολούθησαν 310 εργασίες. Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Θ. Ξανθόπουλος. Η λήξη του συνεδρίου έγινε με το ελπιδοφόρο σύνθημα του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπή καθηγητή κ. Γκαζέτα «Η επιστήμη είναι το μεγαλύτερο όπλο στην αντισεισμική θωράκιση».
Κατηγορία: Δελτία Τύπου

Σημαντική ήταν η συμβολή της 4Μ-VK και των στελεχών της στην επιτυχία του συνεδρίου:

 • Χάλκινος χορηγός
 • Ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών πρακτικών
 • Εκθέτης
 • Ο Βαδαλούκας Γιώργος, πολιτικός μηχανικός, στέλεχος της 4Μ-VK και αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ) συμμετείχε ενεργά στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου. Στο προεδρείο της ειδικής συνεδρίας «Χρήση Προγραμμάτων Η/Υ στην πράξη» παρουσίασε τα αποτελέσματα επίλυσης φορέα με χρήση διαφορετικών προγραμμάτων.

  Ο Παπαχρηστίδης Αριστείδης, πολιτικός μηχανικός στέλεχος της 4Μ-VK και μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής παρουσίασε στην ίδια συνεδρία την ανακοίνωση «Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς»

  Τα στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας συμμετείχαν στις εξής ανακοινώσεις:

 • «Ανάλυση Σεισμικής Ευαισθησίας Υφιστάμενων Κτιρίων με γνώμονα την Αντισεισμικής τους Συμπεριφορά» σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή ΑΠΘ Γ. Μανώλη
 • «Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού για Πολιτικούς Μηχανικούς»
 • «Μοντέλο Προσομοίωσης Δοκού Ωπλισμένου Σκυροδέματος για τον Έλεγχο Αστοχίας από Τέμνουσα»
 • «Αξιολόγηση επένδυσης στην επιλογή της πιθανότητας υπέρβασης σεισμικών επιταχύνσεων εδάφους σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος»

 • Προηγούμενη σελίδα: Ενημερώσεις TIMBER
  Επόμενη σελίδα: Χορηγίες