Δελτία Τύπου

09/01/08

Συνεργασία με την Engineering Intelligence


Η 4M-VK ξεκίνησε τη συνεργασία με την Engineering Intelligence για την διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με την εκπόνηση μελετών με το STRAD (μελέτη Ω.Σ), το STEEL (μελέτη μεταλλικών) και το GEO (γεωτεχνικές μελέτες).
Κατηγορία: Δελτία Τύπου
Η 4M-VK ξεκίνησε τη συνεργασία με την Engineering Intelligence για την διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με την εκπόνηση μελετών με το STRAD (μελέτη Ω.Σ), το STEEL (μελέτη μεταλλικών) και το GEO (γεωτεχνικές μελέτες). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στο τηλ 2106729406 ή στο email: training@engineering-intelligence.gr . [Παρατήρηση : Η συνεργασία αυτή δέν καταργεί τις υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρει η 4Μ-VK (υποστήριξη, εκμάθηση, workshops, κλπ)]

Προηγούμενη σελίδα: Ενημερώσεις TIMBER
Επόμενη σελίδα: Χορηγίες