Νομοθεσία

03/18/04

Εγγρ-11007/18-3-04 Εγγρ-11007/04


Διευκρινήσεις σχετικά με τα πρόσθετα σχόλια για τα τοιχώματα που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ-781/Β/18-6-03. Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του `Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, ΕΑΚ 2000' (κατακόρυφα στοιχεία που χαρακτηρίζονται σαν τοιχώματα, ελάχιστες διαστάσεις)

Κατηγορία: Νομοθεσία

Προηγούμενη σελίδα: Δημοσιεύσεις
Επόμενη σελίδα: Forum