Δελτία Τύπου

03/03/08

14ο Φοιτητικό Συνέδριο Επισκευές Κατασκευών 2008


Στο 14ο Φοιτητικό Συνέδριο Επισκευών και Ενισχύσεων Κατασκευών (20-21 Φεβρουαρίου) παρουσιάσθηκαν εργασίες στα πλαίσια του μαθήματος «Ενισχύσεις / Επισκευές Κατασκευών Ο/Σ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Δρίτσο. Η 4Μ-VK στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια βράβευσε με χρηματικό έπαθλο την 3η και 4η καλύτερη εργασία, ενώ η 1η και 2η καλύτερη εργασία βραβεύθηκαν από τον ΣΠΜΕ.
Κατηγορία: Δελτία Τύπου
Στο 14ο Φοιτητικό Συνέδριο Επισκευών και Ενισχύσεων Κατασκευών (20-21 Φεβρουαρίου) παρουσιάσθηκαν εργασίες στα πλαίσια του μαθήματος «Ενισχύσεις / Επισκευές Κατασκευών Ο/Σ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Δρίτσο. Η 4Μ-VK στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια βράβευσε με χρηματικό έπαθλο την 3η και 4η καλύτερη εργασία, ενώ η 1η και 2η καλύτερη εργασία βραβεύθηκαν από τον ΣΠΜΕ. Οι εργασίες που βραβεύθηκαν ήταν οι: "Ο ρόλος των ενφατνούμενων τοιχωμάτων στην ενίσχυση των κατασκευών", του Ανδρέα Θανασούλια ως 3η και "Ενίσχυση δοκού οπλισμένου σκυροδέματος με πρόσθετη στρώση σκυροδέματος - δημιουργία λογισμικού", του Απόστολου Κατσίμπα, ως 4η

Προηγούμενη σελίδα: Ενημερώσεις TIMBER
Επόμενη σελίδα: Χορηγίες