Νομοθεσία

03/01/02

Αποφ-Δ17α/36/2/ΦΝ275/02 (ΦΕΚ-279/Β/7-3-02) [ΙΣΧΥΕΙ από 7-3-02] (ΦΕΚ-279/Β/02)


Εφαρμογή διατάξεων του ΕΑΚ 2000 και ΕΚΩΣ 2000 στα έργα του Δημοσίου Τομέα.
Κατηγορία: Νομοθεσία

Προηγούμενη σελίδα: Δημοσιεύσεις
Επόμενη σελίδα: Forum