Νομοθεσία

12/01/00

Αποφ-Δ17α/160/5/φν429/00 (ΦΕΚ-1564/Β/22-12-00) [ΙΣΧΥΕΙ από 22-12-00] (ΦΕΚ-1564/Β/00)


Παράταση προθεσμίας για την έναρξη εφαρμογής του ΕΑΚ 2000 και του ΕΚΩΣ 2000. Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 Ελληνικός Κανονισμός απο Ωπλισμένο Σκυρόδεμα 2000
Κατηγορία: Νομοθεσία

Προηγούμενη σελίδα: Δημοσιεύσεις
Επόμενη σελίδα: Forum