Δημοσιεύσεις

10/29/03

Μοντέλο Προσομοίωσης Δοκού Οπλισμένου Σκυροδέματος με Πεπερασμένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέμνουσα


Στην παρούσα εργασία συγκρίνονται διαφορετικοί τρόποι προσοµοίωσης καµπτοµένων δοκών, µε
τα κυριότερα προγράµµατα υπολογιστή που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, για το σχεδιασµό τους σε τέµνουσα, σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ 2000.
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Βαδαλούκας Γ. Ν. (4M-VK), Παπαχρηστίδης Α. Γ. (4M-VK), Ευαγγελοπούλου Ε. Α.(EMΠ)
14ο Συνέδριο Σκυροδέματος, 15-17 Οκτωβρίου 2003, Κώς
[PDF]

Προηγούμενη σελίδα: Αντιπρόσωποι
Επόμενη σελίδα: Νομοθεσία