Δημοσιεύσεις

04/25/01

Experimetal Verification of Shear Wall Modeling using finite element analysis


A three – storey building structure from elastic material is modeled using Lexan and its
behavior under an external static loading is examined. Using the photoelastic method we
inspect the stresses at shear walls and the experimental results are compared with the
corresponding results of a computational model by finite element method application which
was developed to describe the problem.
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
A. Papachristidis, G. Badaloykas, B. Badaloyka
6th National Congress of Mechanics (Thessaloniki 2001)
[PDF]

Προηγούμενη σελίδα: Αντιπρόσωποι
Επόμενη σελίδα: Νομοθεσία