Δημοσιεύσεις

05/25/01

Συγκριτική Αξιολόγηση Προσομοιωμάτων για Τοιχεία και Πυρήνες Κτηρίων με την Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων και με Πειραματικά Αποτελέσματα


Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενο την διερεύνηση διαφορετικών τρόπων προσοµοίωσης των τοιχείων και των πυρήνων σε κτήρια οπλισµένου σκυροδέµατος. Εξετάζεται η προσοµοίωση τριώροφης κατασκευής που αποτελείται από τρία επίπεδα τοιχεία και ένα πυρήνα σχήµατος "Π", κάτω από διάφορες περιπτώσεις στατικής φόρτισης. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης συγκρίνονται µε πειραµατικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από την φόρτιση δοκιµίου και µέτρηση των µετατοπίσεων, καθώς και προσδιορισµό των τάσεων από οπτικές µεθόδους.
Κατηγορία: Δημοσιεύσεις
Α. Παπαχρηστίδης, Γ. Βαδαλούκας, Β. Βαδαλούκα
2ο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής (Θεσσαλονίκη 2001)
[PDF]

Προηγούμενη σελίδα: Αντιπρόσωποι
Επόμενη σελίδα: Νομοθεσία