Βιβλία

12/13/00

Εισαγωγή Στην Προδιαστασιολόγηση


Γ. Βαδαλούκας
Βασικές αρχές μόρφωσης και προδιαστασιολόγησης φορέων Ο.Σ.Συνοδεύεται από CD με το έμπειρο πρόγραμμα προμελέτης SMART LT.
 
Κατηγορία: Βιβλία
Τα προγράμματα Η/Υ για την στατική ανάλυση των φορέων δεν βοηθούν το νέο, κυρίως, πολιτικό μηχανικό να συνειδητοποιήσει την σημασία της ορθής αρχικής μόρφωσης του ξυλοτύπου. Σκοπός του παρόντος τεύχους και του προγράμματος VK Smart LT που το συνοδεύει, είναι να εισάγει, ιδιαίτερα τον νέο συνάδελφο, στις βασικές αρχές μόρφωσης και προδιαστασιολόγησης φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε αυτή την κατεύθυνση έγινε προσπάθεια να είναι περιεκτικό, κατανοητό και προσιτό ώστε να το αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Η διατύπωση γενικών αρχών μόρφωσης και προεκτίμησης διαστάσεων περιλαμβάνονται στο 1ο μέρος. Η χρήση του προγράμματος VK Smart LT αποτελεί το 2ο μέρος. Το VK Smart LT είναι ένα έμπειρο πρόγραμμα προμελέτης το οποίο προτείνει εναλλακτικές λύσεις ως προς τις διαστάσεις των υποστυλωμάτων. Το βασικό πρόβλημα που λύνει `ακαριαία' είναι: Τι σημαίνει για τον φορέα αν τοποθετηθεί ή όχι σε κάποια θέση ένα υποστύλωμα ή τοιχείο; Επεκτείνοντας το παράδειγμα φορέα που δίνεται με αυτό το τεύχος και μελετώντας και άλλες εφαρμογές με τη βοήθεια του προγράμματος, ο μελετητής μπορεί μέσα από την πρακτική εξάσκηση να αποκτήσει πλήρη αίσθηση για τα αποτελέσματα των επιλογών του. Ο σκοπός του τεύχους, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι εισαγωγικός. Εφόσον ο αναγνώστης θελήσει να εμβαθύνει περισσότερο στη διαστασιολόγηση των φορέων οπλισμένου σκυροδέματος μπορεί να εμπλουτίσει περαιτέρω τις γνώσεις και την εμπειρία του διαβάζοντας το βιβλίο `Φορείς Οπλισμένου Σκυροδέματος' του ίδιου συγγραφέα, το οποίο αρχίζει με την προδιαστασιολόγηση και συνεχίζει με την πλήρη ανάλυση των νέων κανονισμών, αντισεισμικού και σκυροδέματος.

Προηγούμενη σελίδα: Forum
Επόμενη σελίδα: FORUM