Ευστάθεια πρανών

 • Εύκολη εισαγωγή γεωμετρίας στρώσεων.
 • Ενσωματωμένη βάση δεδομένων για τα χαρακτηριστικά εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών.
 • Γρήγορη και αξιόπιστη βελτιστοποίηση κυκλικής η πολυγωνικής επιφάνειας ολίσθησης.
 • Μεγάλος αριθμός από φορτίσεις στην κατασκευή (λωριδωτή, τραπεζοειδής φόρτιση, συγκεντρωμένο φορτίο).
 • Μεγάλος αριθμός αγκυρίων και οπλισμών εδάφους.
 • Προσομοίωση της παρουσίας νερού με χρήση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή χρησιμοποιώντας γραμμές ίσης πίεσης του νερού των πόρων.
 • Δυνατότητα προσομοίωσης της επίδρασης του σεισμού.
 • Δυνατότητα θεώρησης αποφλοίωσης του εδάφους.
 • Ανάλυση με ενεργητικές και ολικές παραμέτρους του εδάφους.
 • Μεγάλος αριθμός αναλύσεων σε κάθε στάδιο της κατασκευής.
 • Δυνατότητα εισαγωγής περιορισμών κατά τη βελτιστοποίηση των επιφανειών ολίσθησης.
 • Ανάλυση σύμφωνα με οριακές καταστάσεις ή με συντελεστές ασφάλειας.

Προηγούμενη σελίδα: Καθιζήσεις
Επόμενη σελίδα: Σήραγγες