Πάσσαλοι

  • Υπολογισμός οριακής καμπύλης φόρτισης με τη βοήθεια της μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιώντας παραμέτρους παραμόρφωσης για το έδαφος
  • Συνυπολογισμός τεχνικών διαδικασιών και παραμέτρων
  • Διάφορες διατομές πασσάλων (ορθογώνια, κυκλική διατομή I και σταυρειδής διατομή)
  • Δυνατότητα αλλαγής της διαμέτρου κυκλικού θεμελίου κατά την έννοια του βάθους
  • Αρνητική τριβή επαφής
  • Διαστασιολόγηση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με EC2, BS, PN, IS, ACI
  • Η Ελαστικότητα του εδάφους (ελατήρια) γύρω από πάσσαλο μπορεί να οριστεί συμφωνα με Vesic, Mattlock & Rees, CSN

Προηγούμενη σελίδα: Έδαφος
Επόμενη σελίδα: Plate